Usługi przeładunku

Bocznica kolejowa firmy EL-MAR stanowi odgałęzienie torów, boczny tor specjalnego przeznaczenia, łączący główną linię z obiektem zaopatrywanym drogą kolejową.
Znajduję się na Składzie Opału w Bolesław ul. Osadowa 2.
Częścią integralną bocznicy jest rampa oraz zainstalowana legalizowana waga kolejowa IT8000E-AC 100 ton


W zakres naszej oferty wchodzą następujące usługi:

– bezpośrednie przeładunki z wagonów na samochody ciężarowe
– usługa ważenia wagonów wraz z generowaniem raportów systemowych
– rozładunki z wagonów materiałów sypkich
– załadunki z placu na samochody ciężarowe i wagony

Wszystkie operacje przeładunkowe prowadzone są za pośrednictwem specjalistycznego sprzętu z zachowaniem bezwzględnych zasad BHP, wymogów technologicznych poszczególnych materiałów i wytycznych naszych Klientów.

Wszelkich informacje o przeładunku udzielamy telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub osobiście na składzie opału.